تبلیغات
ریکی - ریکی و ماهیت آن
شنبه 14 دی 1387

ریکی و ماهیت آن

   نوشته شده توسط: شاد    نوع مطلب :ریکی چیست؟ ،

ریكی انرژی است كه در غرب حدوداً یك دهه است كه شناخته شده است. در حال حاضر در جهان بالغ بر یك میلیون كارورز ریكی وجود دارد كه در مقایسه با جمعیت جهان رقم چندان چشم گیری نمی باشد. بنابراین اطلاعات و تحقیقات انجام شده در مورد آن در مقیاس محدود بوده، كه این امر نیز به نوبه خود منجر به ارائه دانشی سطحی درمورد ریكی شده است.


برای توضیح ریكی از منظر علمی ما به ناچار نیازمند یك سری مفاهیم دست اول علمی خواهیم بود.
تبیین علمی ممكن است به روش های زیادی صورت گیرد اما شیوه رایج برای ارائه یك فهم عقلانی در مورد مكانیزم برخی از پدیده ها ؛ شیوه ای است مبتنی بر منطق اصول علمی صلب و استثنا ناپذیر.
برای مثال برای ارائه تبیین عقلانی در مورد ریكی ما ناچاریم از اصطلاحاتی چون پدیده های زیراتمی(subatomic matter)، ناقطبیدگی (un polarized vortex theory)، تصویر انعكاسی (mirror imaging ) و... استفاده كنیم.
هر چند این شیوه ممكن است بهترین روشی باشد كه كارورزان ریكی را جهت ارائه تبینی عقلانی از ریكی، راضی كند اما دارای كاستی ها و نواقصی نیز خواهد بود، زیرا استفاده صرف از اصطلاحات فنی فیزیكی، به تایید و معتبر ساختن ریكی نمی انجامد بلكه تنها یك تبیین عقلانی مبتنی بر اصلاحات رایج و فنی مورد استفاده در فیزیك به دست میدهد (البته همان طور كه بعدآ بحث خواهد شد، ما می توانیم در مورد این اصلاحات خاص، بر اساس مشاهداتمان در ریکی صحبت كنیم).


بنابراین ما وقتی از این اصطلاحات علمی استفاده می كنیم، در واقع به منظور ایجاد یك چارچوب مفهومی یا تئوری برای فهم بازنمایی های بالینی ریكی است، نه معتبر ساختن یا معتبرساختن  ریكی.

 

ریكی یك انرژی زیر اتمی بی قطب (un polarizedsubatomic energy) می باشد، كه بصورت هماهنگ و متوازن در سطوحی كه در حالت های نا هماهنگ و ناموزون انرژی قرار دارند، جاری شده و انتشار می یابد و برای بیرون آمدن از جهان زیراتمی، انرژی ریكی باید حالت قطبیدگی پیدا كند تا بتواند وارد جهان پدیداری و فیزیكی شود. جهانی كه به واسطه زمان، دستخوش تغییر و تحولات می شود. ریكی به واسطه تقابلی كه با تصویر انعكاس (mirror image) از هر نوع تكرار ناهماهنگی در سطوح مختلف انرژی پیدا می كند، دارای حالت دو قطبی ساختن (polarization) در اثر تضاد موجود می شود و بدان وسیله هارمونی طبیعی را باز تولید می كند كه اگر این وضعیت را برای بدن انسان متصور شویم  باید گفت كه، فرایند شفای طبیعی را بدن تسریع می بخشد.
به منظور معتبر ساختن و تبیین این تعریف از ریكی ما باید از فرایندی علمی برای مشاهدات بالینی و توجیه منطقی نتایج آن استفاده كنیم. ما این روش را برای بسیاری از چیزهایی که در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم ،به کار می بریم ،به این صورت که چیزهایی را كه به طور منسجم و بدون موارد نقص عمل می كنند همچنان مورد پذیرش بوده و دارای اعبارند و در مقابل آن هایی كه مورد نقصی برایشان پیدا شود، بی اعتبار شده و رد می شوند. مثلآ یك داروی جدید اگر به لحاظ بالینی بدون عوارض جانبی باشد و نتایج قابل  قبول و منسجمی نیز داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد و اعتبار آن نیز صرفآ به واسطه نتایج مشاهدتی اش می باشد. حال اگر یك بار این دارو اثر نكند و یا عوارض جانبی داشته باشد، دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.
این قضیه برای فهم ریكی نیز خیلی مهم و اساسی است. شاید ما نتوانیم به واسطه به كارگیری اصطلاحات فنی علمی و یا طرح های خیالی و ذهنی، ریكی را ثابت كنیم و یا معتبر جلوه دهیم  و این چیزها تنها برای تبیین چارچوب مفهومی آن باشد، اما آنچه مهر تاییدی بر وجود ریكی است، تنها تجربیات و نتایج بالینی دستان درمانگر صدها نفر از هزاران ریكی كاری است، كه به طور روزانه، از این انرژی در درمان خود و دیگران استفاده می كنند. بررسی مشاهدات این درمانگران و بیماران آْنها، این اجازه را به ما می دهد كه روزبه روز تصویر شفاف تری از نتایج بالینی ای كه ریكی به همراه داشته است به دست آوریم. 

 

 

احساس در دستها
Sensation in the hands


در طی درمان با ریكی، درمانگر، حالتهای خاصی را در كف دستان خود احساس می‌كند كه اغلب حالاتی چون گرما ، سوزش ،مور مور شدن ، حالتی شبیه به عبور جریان‌های الكتریكی یا برق گرفتگی خفیف ، حالت سوزن سوزن شدن ، سرما و... و حالتی كه در بیمار پدید می‌آید نیز ممكن است مشابه حالتِ كف دستان درمانگر باشد و یا اینكه متفاوت و برعكس باشد. مثلا درمانگر در كف دستان خود احساس سرما كند ولی مریض در موضع درد احساس گرمای شدیدی داشته باشد. كه درمانگر بواسطه همین تغییراتی كه در كف دستان خود احساس می‌كند، به تشخیص موضع درد می‌پردازد و پس از آن نیز با دادن انرژی به موضع نیازمند به انرژی، فرایند بازیابی هماهنگی و هارمونی درآن ناحیه را تسریع می کند، تا انرژی در آن ناحیه بصورت متعادل و نرمال در آید.

 

 

جاری شدن (ریكی) بصورت اتوماتیك (Switches an automatically) یكی از جالبترین مشاهدات در مورد پدیده ریكی این است كه، وقتی یك كارورز ریكی دستانش را بر روی و یا حتی نزدیك یك ارگانیزم زنده قرار می دهد، ریكی بطور خودكار جاری می‌شود (در صورتیكه یك ناهماهنگی در سطح انرژی آن ارگانیزم وجود داشته باشد). این اتفاق ممكن است حتی هنگامی كه كارورز ریكی خواب باشد نیزپیش بیاید  و این مشاهدات این مسئله را مطرح می‌كند كه آیا انرژی ریكی، انرژی‌ای آگاه است؟
و گرنه، چگونه بصورت خودكار جاری می‌شود؟

 

 

جریان انرژی ریكی در هر دو دست بصورت مشابه و یكسان است.
The Reiki is the same in both hands


برای مثال اگر درمانگر، بیماری را با یك دست ، حدود یك ساعت درمان كند، این زمان نصف زمانی می‌شد که درمانگر از هر دو دست خود بطور همزمان استفاده می‌كرد.
و یا اینكه درمانگر می‌تواند با یك دست خود یك بیمار را درمان كند و با دست دیگر خود، بیمار دیگری را درمان كند.

 

 

ریكی تمام شدنی نیست
Reiki dose not run out


یكی دیگر از مشاهدات متداول در مورد ریكی این است كه ریكی تمام شدنی نیست یعنی اگر كسی یك بار در عمرش با این انرژی همسوشده باشد، تا آخر عمر خود (چه از این انرژی استفاده كند و چه استفاده نكند)، این انرژی با وی خواهد بود. فقط ممكن است حساسیتهای كف دستان درمانگر و قدرت تشخیص وی كاهش یابد كه آن نیز با تمرینات بیشتر و با مرور زمان جبران خواهد شد.

 

 

جریان ریكی تحت تاثیر سلامتی درمانگر واقع نمی‌شود
The Reiki Flow is not affected by the health of the practitioner


یك فرد مریض بواسطه اینكه سطح انرژی فیزیكی پایینی دارد نمی‌تواند در سلامتی دیگران چندان موثر باشد؛ اما مشاهدات ریكی كاران نشان داده است كه اگر فردی بیمار تنها یكبار با انرژی ریكی همسو شود می‌تواند كانال قوی‌ای برای انتقال جریان ریكی به بیماران دیگر نیز باشد. و این نشان می‌دهد كه قدرت ریكی ربطی به سلامتی فرد درمانگر ندارد بلكه با عبوراز بدن درمانگر، انرژی او را نیز متعادل كرده و فرد بیمار را نیز شفا می‌دهد.

 

 

تاثیر ریكی بر روی گیاهان و حیوانات
Reiki works on animals and plants


تجربیات كارورزان ریكی نشان می‌دهد كه این انرژی نه تنها بر روی حیوانات و جانوران و گیاهان تاثیرات مثبت و هماهنگ كننده‌ای می‌گذارد بلكه گیاهان حتی سریعتر از انسانها نسبت به ریكی واكنش نشان می‌دهند.
حتی تجربیات نشان داده است كه حیوانات اهلی نسبت به جانوران و گیاهان دیگر، آرامتر و كندتر به ریكی عكس‌العمل نشان می‌دهند و فرایند بازیافت سلامتی در آنها كندتر است ؛ كه این نیز به این دلیل است که آنها بیشتر در معرض استرسهای عاطفی و فشارهای محیطی قرار دارند.

 

 

هرانسانی می‌تواند با انرژی ریكی همسو شود

Anybody can be initiated to Reiki


فرآیند همسویی با انرژی ریكی حتما باید توسط یك استاد ریكی انجام شود. به تعبیری در فرایند همسویی، كانال انرژی فرد با انرژی ریكی همسو می‌شود و فرد از آن به بعد می‌تواند ریكی را از خود عبور دهد. مشاهدات نشان داده است كه هر فردی از هر نژاد و تیره‌ای با هر نوع دیدگاه فكری، فرهنگی، مذهبی و دینی می‌تواند با انرژی ریكی همسو شود.

 

هر كس می‌تواند خود را با ریكی درمان كند
One can treat oneself with Reik

i
مشاهدات نشان داده است كه حتی فرد درمانگر نیز اگر خود دچار بیماری شود، می‌تواند بواسطه انرژی ریكی به درمان خود بپردازد و خود را درمان كند. انرژی ریكی در درمان استرسها و فشارهای روانی بسیار مفید است.
ریکی چه در درمان خود و چه در درمان دیگران و همینطور در درمان بسیاری از عارضه‌های فیزیكی مفید واقع شده است ، بدون اینكه هیچ عارضه جانبی داشته باشد. بیماریها را بصورت ریشه‌ای درمان می‌كند و به همین دلیل است که دوره درمانی طولانی تری نسبت به سیستمهای دیگر دارد  و علاوه بر این می‌تواند مكمل خوبی برای تسریع بخشیدن به فرآیند درمان ، چه در پزشكی و چه در حوزه‌های دیگر درمانگری (مانند شیاتسو، فشار درمانی، هامیوپاتی و...) باشد.

 

فرضیه‌های علمی و نتیجه گیری


Scientific hypothesis and conclusion


یكی از فرضیات علمی در مورد ریكی این است كه ریكی یك انرژی زیر اتمی است ( انرژی‌ای جهانی) كه وقتی بخواهد با جهان پدیداری و فیزیكی ارتباط برقرار كند، در سطوحی از انرژی كه دچار ناهماهنگی و عدم تعادل شده است، به لحاظ تضادی كه بین این انرژی (ریكی) و انرژی جهان پدیداری بوجود می‌آید، دارای حالت قطبیدگی (polarize) می‌شود و انرژی ناهماهنگ و نامتجانس را هماهنگ می‌كند.
با این حال نحوه كاركرد ریكی و مسئله آگاهانه بودن این انرژی ،با توجه به سطح رشد دانش امروز، همچنان متافیزیك ریكی را در حالتی اسرار آمیز قرار داده است كه البته این نیز به نوبه خود تبینیهای منطقی علم را به چالش می‌كشد و افكار زیادی را روز به روز، بیشتر به خود جلب می‌كند.

 

ماهیت ریکی


http://viabiovit.com/who-makes-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:45 ق.ظ

Many thanks, Excellent stuff!
generic viagra online usa how much is viagra cheap viagra uk online is it legal to buy viagra buy prescription viagra online how to buy generic viagra online viagra safe place to buy viagra online uk how to buy viagra on line generic viagra uk online
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:28 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
ou trouver cialis sur le net buy cialis viagra or cialis cialis wir preise dosagem ideal cialis how to buy cialis online usa cialis free trial venta de cialis canada we like it safe cheap cialis cialis 5 mg schweiz
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:23 ق.ظ

Terrific material, Thanks a lot.
only best offers 100mg cialis cialis ahumada cialis efficacit cialis 20 mg best price cialis tablets for sale only here cialis pills cialis 20mg cialis online cialis tadalafil we recommend cheapest cialis
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 06:38 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any ways to help protect against content from being
stolen? I'd genuinely appreciate it.
Viagra daily
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:53 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
online viagra uk buy viagra locally buying viagra online without prescription generic viagra pharmacy buy viagra online without a prescription viagra online canadian pharmacy buy viagra online from canada can i buy viagra where to buy viagra uk sildenafil pharmacy
Cialis canada
شنبه 4 فروردین 1397 07:01 ق.ظ

Kudos, Numerous postings!

cialis professional yohimbe cialis preise schweiz cialis taglich we choice free trial of cialis dosagem ideal cialis cialis price in bangalore we recommend cialis info cheap cialis how to buy cialis online usa cialis 5mg billiger
Reda
جمعه 17 آذر 1396 08:44 ق.ظ
Wonderful article! That is the type of information that should be shared around the web.
Shame on the search engines for now not positioning this put
up upper! Come on over and visit my site . Thanks =)
std testing price
چهارشنبه 17 آبان 1396 10:20 ب.ظ
سلام، شما فکر می کنید که کدام وبلاگ شما با شما کار می کند؟
من به دنبال بلافاصله وبلاگ خود را به زودی شروع کردم، اما من زمان دشواری تصمیم گیری بین BlogEngine / Wordpress / B2evolution و دروپال را دارم.
من دلیلش این است که طراحی شما به نظر می رسد متفاوت است و بیشتر
وبلاگ ها و من به دنبال چیزی منحصر به فرد هستم.
پ.ن. متاسفم برای بودن در مورد موضوع اما من مجبور بودم
پرسیدن!
best supplement medicare plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:01 ب.ظ
من با تمام ایده هایی که در پست شما ارائه می دهم، درست می پذیرم.
آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا می توانند کار کنند. با این حال،
پست ها برای تازه کارها خیلی کوتاه هستند ممکن است فقط لطفا آنها را طول بکشید
کمی از دفعه بعد؟ از پستتان ممنونم.
http://valenciavfjxzuifpb.jimdo.com/
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:43 ق.ظ
You've made some decent points there. I looked on the web to learn more about the issue and found most
individuals will go along with your views on this website.
Christine
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:21 ب.ظ
I enjoy looking through an article that will
make men and women think. Also, thank you for permitting me to comment!
Josephine
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:45 ب.ظ
I always emailed this website post page to all my friends,
for the reason that if like to read it next my contacts will too.
Elvera
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 04:26 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in truth was a leisure account it.
Glance complex to more introduced agreeable from you!

However, how can we keep in touch?
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 03:18 ق.ظ
I love what you guys are up too. This sort of clever work and reporting!
Keep up the fantastic works guys I've added you guys to
blogroll.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:15 ق.ظ
Valuable info. Lucky me I found your website accidentally,
and I'm stunned why this coincidence did not took place in advance!
I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر