تبلیغات
ریکی - ریکی و ماهیت آن
شنبه 14 دی 1387

ریکی و ماهیت آن

   نوشته شده توسط: شاد    نوع مطلب :ریکی چیست؟ ،

ریكی انرژی است كه در غرب حدوداً یك دهه است كه شناخته شده است. در حال حاضر در جهان بالغ بر یك میلیون كارورز ریكی وجود دارد كه در مقایسه با جمعیت جهان رقم چندان چشم گیری نمی باشد. بنابراین اطلاعات و تحقیقات انجام شده در مورد آن در مقیاس محدود بوده، كه این امر نیز به نوبه خود منجر به ارائه دانشی سطحی درمورد ریكی شده است.


برای توضیح ریكی از منظر علمی ما به ناچار نیازمند یك سری مفاهیم دست اول علمی خواهیم بود.
تبیین علمی ممكن است به روش های زیادی صورت گیرد اما شیوه رایج برای ارائه یك فهم عقلانی در مورد مكانیزم برخی از پدیده ها ؛ شیوه ای است مبتنی بر منطق اصول علمی صلب و استثنا ناپذیر.
برای مثال برای ارائه تبیین عقلانی در مورد ریكی ما ناچاریم از اصطلاحاتی چون پدیده های زیراتمی(subatomic matter)، ناقطبیدگی (un polarized vortex theory)، تصویر انعكاسی (mirror imaging ) و... استفاده كنیم.
هر چند این شیوه ممكن است بهترین روشی باشد كه كارورزان ریكی را جهت ارائه تبینی عقلانی از ریكی، راضی كند اما دارای كاستی ها و نواقصی نیز خواهد بود، زیرا استفاده صرف از اصطلاحات فنی فیزیكی، به تایید و معتبر ساختن ریكی نمی انجامد بلكه تنها یك تبیین عقلانی مبتنی بر اصلاحات رایج و فنی مورد استفاده در فیزیك به دست میدهد (البته همان طور كه بعدآ بحث خواهد شد، ما می توانیم در مورد این اصلاحات خاص، بر اساس مشاهداتمان در ریکی صحبت كنیم).


بنابراین ما وقتی از این اصطلاحات علمی استفاده می كنیم، در واقع به منظور ایجاد یك چارچوب مفهومی یا تئوری برای فهم بازنمایی های بالینی ریكی است، نه معتبر ساختن یا معتبرساختن  ریكی.

 

ریكی یك انرژی زیر اتمی بی قطب (un polarizedsubatomic energy) می باشد، كه بصورت هماهنگ و متوازن در سطوحی كه در حالت های نا هماهنگ و ناموزون انرژی قرار دارند، جاری شده و انتشار می یابد و برای بیرون آمدن از جهان زیراتمی، انرژی ریكی باید حالت قطبیدگی پیدا كند تا بتواند وارد جهان پدیداری و فیزیكی شود. جهانی كه به واسطه زمان، دستخوش تغییر و تحولات می شود. ریكی به واسطه تقابلی كه با تصویر انعكاس (mirror image) از هر نوع تكرار ناهماهنگی در سطوح مختلف انرژی پیدا می كند، دارای حالت دو قطبی ساختن (polarization) در اثر تضاد موجود می شود و بدان وسیله هارمونی طبیعی را باز تولید می كند كه اگر این وضعیت را برای بدن انسان متصور شویم  باید گفت كه، فرایند شفای طبیعی را بدن تسریع می بخشد.
به منظور معتبر ساختن و تبیین این تعریف از ریكی ما باید از فرایندی علمی برای مشاهدات بالینی و توجیه منطقی نتایج آن استفاده كنیم. ما این روش را برای بسیاری از چیزهایی که در زندگی روزمره از آنها استفاده میکنیم ،به کار می بریم ،به این صورت که چیزهایی را كه به طور منسجم و بدون موارد نقص عمل می كنند همچنان مورد پذیرش بوده و دارای اعبارند و در مقابل آن هایی كه مورد نقصی برایشان پیدا شود، بی اعتبار شده و رد می شوند. مثلآ یك داروی جدید اگر به لحاظ بالینی بدون عوارض جانبی باشد و نتایج قابل  قبول و منسجمی نیز داشته باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد و اعتبار آن نیز صرفآ به واسطه نتایج مشاهدتی اش می باشد. حال اگر یك بار این دارو اثر نكند و یا عوارض جانبی داشته باشد، دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت.
این قضیه برای فهم ریكی نیز خیلی مهم و اساسی است. شاید ما نتوانیم به واسطه به كارگیری اصطلاحات فنی علمی و یا طرح های خیالی و ذهنی، ریكی را ثابت كنیم و یا معتبر جلوه دهیم  و این چیزها تنها برای تبیین چارچوب مفهومی آن باشد، اما آنچه مهر تاییدی بر وجود ریكی است، تنها تجربیات و نتایج بالینی دستان درمانگر صدها نفر از هزاران ریكی كاری است، كه به طور روزانه، از این انرژی در درمان خود و دیگران استفاده می كنند. بررسی مشاهدات این درمانگران و بیماران آْنها، این اجازه را به ما می دهد كه روزبه روز تصویر شفاف تری از نتایج بالینی ای كه ریكی به همراه داشته است به دست آوریم. 

 

 

احساس در دستها
Sensation in the hands


در طی درمان با ریكی، درمانگر، حالتهای خاصی را در كف دستان خود احساس می‌كند كه اغلب حالاتی چون گرما ، سوزش ،مور مور شدن ، حالتی شبیه به عبور جریان‌های الكتریكی یا برق گرفتگی خفیف ، حالت سوزن سوزن شدن ، سرما و... و حالتی كه در بیمار پدید می‌آید نیز ممكن است مشابه حالتِ كف دستان درمانگر باشد و یا اینكه متفاوت و برعكس باشد. مثلا درمانگر در كف دستان خود احساس سرما كند ولی مریض در موضع درد احساس گرمای شدیدی داشته باشد. كه درمانگر بواسطه همین تغییراتی كه در كف دستان خود احساس می‌كند، به تشخیص موضع درد می‌پردازد و پس از آن نیز با دادن انرژی به موضع نیازمند به انرژی، فرایند بازیابی هماهنگی و هارمونی درآن ناحیه را تسریع می کند، تا انرژی در آن ناحیه بصورت متعادل و نرمال در آید.

 

 

جاری شدن (ریكی) بصورت اتوماتیك (Switches an automatically) یكی از جالبترین مشاهدات در مورد پدیده ریكی این است كه، وقتی یك كارورز ریكی دستانش را بر روی و یا حتی نزدیك یك ارگانیزم زنده قرار می دهد، ریكی بطور خودكار جاری می‌شود (در صورتیكه یك ناهماهنگی در سطح انرژی آن ارگانیزم وجود داشته باشد). این اتفاق ممكن است حتی هنگامی كه كارورز ریكی خواب باشد نیزپیش بیاید  و این مشاهدات این مسئله را مطرح می‌كند كه آیا انرژی ریكی، انرژی‌ای آگاه است؟
و گرنه، چگونه بصورت خودكار جاری می‌شود؟

 

 

جریان انرژی ریكی در هر دو دست بصورت مشابه و یكسان است.
The Reiki is the same in both hands


برای مثال اگر درمانگر، بیماری را با یك دست ، حدود یك ساعت درمان كند، این زمان نصف زمانی می‌شد که درمانگر از هر دو دست خود بطور همزمان استفاده می‌كرد.
و یا اینكه درمانگر می‌تواند با یك دست خود یك بیمار را درمان كند و با دست دیگر خود، بیمار دیگری را درمان كند.

 

 

ریكی تمام شدنی نیست
Reiki dose not run out


یكی دیگر از مشاهدات متداول در مورد ریكی این است كه ریكی تمام شدنی نیست یعنی اگر كسی یك بار در عمرش با این انرژی همسوشده باشد، تا آخر عمر خود (چه از این انرژی استفاده كند و چه استفاده نكند)، این انرژی با وی خواهد بود. فقط ممكن است حساسیتهای كف دستان درمانگر و قدرت تشخیص وی كاهش یابد كه آن نیز با تمرینات بیشتر و با مرور زمان جبران خواهد شد.

 

 

جریان ریكی تحت تاثیر سلامتی درمانگر واقع نمی‌شود
The Reiki Flow is not affected by the health of the practitioner


یك فرد مریض بواسطه اینكه سطح انرژی فیزیكی پایینی دارد نمی‌تواند در سلامتی دیگران چندان موثر باشد؛ اما مشاهدات ریكی كاران نشان داده است كه اگر فردی بیمار تنها یكبار با انرژی ریكی همسو شود می‌تواند كانال قوی‌ای برای انتقال جریان ریكی به بیماران دیگر نیز باشد. و این نشان می‌دهد كه قدرت ریكی ربطی به سلامتی فرد درمانگر ندارد بلكه با عبوراز بدن درمانگر، انرژی او را نیز متعادل كرده و فرد بیمار را نیز شفا می‌دهد.

 

 

تاثیر ریكی بر روی گیاهان و حیوانات
Reiki works on animals and plants


تجربیات كارورزان ریكی نشان می‌دهد كه این انرژی نه تنها بر روی حیوانات و جانوران و گیاهان تاثیرات مثبت و هماهنگ كننده‌ای می‌گذارد بلكه گیاهان حتی سریعتر از انسانها نسبت به ریكی واكنش نشان می‌دهند.
حتی تجربیات نشان داده است كه حیوانات اهلی نسبت به جانوران و گیاهان دیگر، آرامتر و كندتر به ریكی عكس‌العمل نشان می‌دهند و فرایند بازیافت سلامتی در آنها كندتر است ؛ كه این نیز به این دلیل است که آنها بیشتر در معرض استرسهای عاطفی و فشارهای محیطی قرار دارند.

 

 

هرانسانی می‌تواند با انرژی ریكی همسو شود

Anybody can be initiated to Reiki


فرآیند همسویی با انرژی ریكی حتما باید توسط یك استاد ریكی انجام شود. به تعبیری در فرایند همسویی، كانال انرژی فرد با انرژی ریكی همسو می‌شود و فرد از آن به بعد می‌تواند ریكی را از خود عبور دهد. مشاهدات نشان داده است كه هر فردی از هر نژاد و تیره‌ای با هر نوع دیدگاه فكری، فرهنگی، مذهبی و دینی می‌تواند با انرژی ریكی همسو شود.

 

هر كس می‌تواند خود را با ریكی درمان كند
One can treat oneself with Reik

i
مشاهدات نشان داده است كه حتی فرد درمانگر نیز اگر خود دچار بیماری شود، می‌تواند بواسطه انرژی ریكی به درمان خود بپردازد و خود را درمان كند. انرژی ریكی در درمان استرسها و فشارهای روانی بسیار مفید است.
ریکی چه در درمان خود و چه در درمان دیگران و همینطور در درمان بسیاری از عارضه‌های فیزیكی مفید واقع شده است ، بدون اینكه هیچ عارضه جانبی داشته باشد. بیماریها را بصورت ریشه‌ای درمان می‌كند و به همین دلیل است که دوره درمانی طولانی تری نسبت به سیستمهای دیگر دارد  و علاوه بر این می‌تواند مكمل خوبی برای تسریع بخشیدن به فرآیند درمان ، چه در پزشكی و چه در حوزه‌های دیگر درمانگری (مانند شیاتسو، فشار درمانی، هامیوپاتی و...) باشد.

 

فرضیه‌های علمی و نتیجه گیری


Scientific hypothesis and conclusion


یكی از فرضیات علمی در مورد ریكی این است كه ریكی یك انرژی زیر اتمی است ( انرژی‌ای جهانی) كه وقتی بخواهد با جهان پدیداری و فیزیكی ارتباط برقرار كند، در سطوحی از انرژی كه دچار ناهماهنگی و عدم تعادل شده است، به لحاظ تضادی كه بین این انرژی (ریكی) و انرژی جهان پدیداری بوجود می‌آید، دارای حالت قطبیدگی (polarize) می‌شود و انرژی ناهماهنگ و نامتجانس را هماهنگ می‌كند.
با این حال نحوه كاركرد ریكی و مسئله آگاهانه بودن این انرژی ،با توجه به سطح رشد دانش امروز، همچنان متافیزیك ریكی را در حالتی اسرار آمیز قرار داده است كه البته این نیز به نوبه خود تبینیهای منطقی علم را به چالش می‌كشد و افكار زیادی را روز به روز، بیشتر به خود جلب می‌كند.

 

ماهیت ریکی


buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 06:43 ق.ظ

Regards. I appreciate it!
cialis soft tabs for sale estudios de cialis genricos buy cheap cialis in uk generic for cialis wow look it cialis mexico purchase once a day cialis tadalafil tablets cialis et insomni cialis tablets for sale cialis flussig
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:32 ق.ظ

You mentioned that terrifically!
how much does a cialis cost cialis diario compra generic cialis soft gels buy cialis online generic cialis at the pharmacy female cialis no prescription cialis 5 mg cialis generico lilly warnings for cialis cialis 05
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:25 ب.ظ

Wonderful info. Cheers.
cialis 20 mg cut in half cialis generico in farmacia cialis 50 mg soft tab interactions for cialis generic cialis review uk cialis farmacias guadalajara low dose cialis blood pressure cialis 5 mg para diabeticos buy generic cialis cialis generico postepay
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:29 ق.ظ

Information clearly used!!
rx cialis para comprar safe site to buy cialis online cialis tadalafil online cialis usa cost cialis coupons cialis preise schweiz tadalafil 5mg no prescription cialis cheap canadian drugs generic cialis 5 mg cialis coupon printable
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 04:24 ب.ظ

Whoa plenty of superb facts.
costo in farmacia cialis pastillas cialis y alcoho only best offers 100mg cialis generic cialis tadalafil cialis 5 mg buy cialis generique 5 mg we recommend cheapest cialis interactions for cialis fast cialis online enter site natural cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:03 ق.ظ

Lovely information, Regards!
cialis kaufen bankberweisung cialis generic availability generic cialis cialis generico online cialis rezeptfrei sterreich cialis bula cialis canada on line free generic cialis we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Cheers. Lots of tips!

cost of cialis per pill cialis cost import cialis canadian cialis prescription doctor cialis callus side effects of cialis generic for cialis cialis wir preise cialis uk next day
buy cialis online cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 04:45 ق.ظ

Really tons of very good knowledge.
compare prices cialis uk cialis free trial how much does a cialis cost only best offers 100mg cialis generic cialis pill online cialis 20mg prix en pharmacie prezzo di cialis in bulgaria estudios de cialis genricos cialis 5 mg funziona cialis generique 5 mg
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 04:21 ب.ظ

Thanks! Terrific information!
click now cialis from canada cialis side effects dangers cialis coupons cialis australia org generic cialis review uk cialis generic cialis usa cost click now cialis from canada cialis super acti cialis prices
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:23 ق.ظ

Information very well regarded!!
cialis efficacit price cialis best cialis patent expiration cialis dosage safe site to buy cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis generico in farmacia low dose cialis blood pressure generic cialis review uk viagra cialis levitra
cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Great forum posts, Regards.
cialis 10mg prix pharmaci deutschland cialis online cialis uk next day cialis coupons printable cipla cialis online cialis taglich cialis for sale in europa buy brand cialis cheap how do cialis pills work tadalafil 10 mg
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 03:59 ق.ظ

Wow quite a lot of very good material.
american pharmacy cialis cialis sale online how to purchase cialis on line compare prices cialis uk we choice cialis pfizer india cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis efficacit generic cialis tadalafil brand cialis generic
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 04:44 ب.ظ

Cheers! Lots of info!

deutschland cialis online cialis 200 dollar savings card canadian drugs generic cialis interactions for cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis pills boards cialis lowest price usa cialis online cialis taglich where to buy cialis in ontario
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 04:58 ق.ظ

Nicely put, Kudos!
200 cialis coupon cialis daily new zealand ou trouver cialis sur le net cialis online deutschland cialis pas cher paris if a woman takes a mans cialis buy cialis online nz can i take cialis and ecstasy acheter cialis kamagra we choice cialis pfizer india
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:36 ب.ظ

You actually explained this effectively!
compare prices cialis uk acheter cialis kamagra cialis for sale cialis patent expiration cialis generique cialis name brand cheap cialis generico lilly we like it cialis price comprar cialis 10 espa241a buy cialis online
buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:44 ق.ظ

You explained this very well.
cialis generique cialis coupons il cialis quanto costa cialis online cialis 5 mg effetti collateral generic cialis review uk get cheap cialis 40 mg cialis what if i take cialis et insomni only now cialis 20 mg
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:56 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
only now cialis for sale in us tadalafil 20mg cialis en 24 hora cialis preise schweiz where cheapest cialis interactions for cialis order cialis from india cialis 30 day trial coupon generic cialis levitra cialis 30 day sample
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:08 ق.ظ

Many thanks, Numerous tips.

only best offers cialis use canada discount drugs cialis cialis tadalafil online cialis prices in england cialis kaufen wo we use it cialis online store if a woman takes a mans cialis venta de cialis canada cialis preise schweiz cialis 05
vardenafil
جمعه 20 مهر 1397 07:52 ق.ظ

Incredible many of great facts.
levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg buy generic levitra buy levitra buy levitra levitra 10 mg kopen buy 10 mg levitra levitra prices levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 06:43 ب.ظ

With thanks! Ample advice.

link for you cialis price cialis daily cheap cialis prix de cialis cialis from canada where to buy cialis in ontario cialis 20mg we recommend cheapest cialis cialis 20 mg best price 200 cialis coupon
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 12:24 ب.ظ

You actually suggested it well!
compare prices cialis uk cialis pills price each canadian cialis cialis en mexico precio buy cialis low cost cialis 20mg cialis lowest price cialis 30 day sample i recommend cialis generico cialis daily dose generic
http://cialisyoues.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 09:26 ب.ظ

You have made your point.
cialis authentique suisse cialis 100 mg 30 tablet we like it cialis price cialis generico online i recommend cialis generico cialis pills boards costo in farmacia cialis can i take cialis and ecstasy cialis online nederland cialis manufacturer coupon
buycialisky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 08:05 ق.ظ

You explained it fantastically.
cheapest viagra online pharmacy online pharmacy generic viagra can you buy viagra in stores rx viagra online sildenafil pharmacy rx online buy viagra online usa price of viagra buy viagra online online where can i buy generic viagra online
cialisb.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:33 ق.ظ

Many thanks. I enjoy it.
where cheapest cialis viagra cialis levitra tadalafil 5mg cialis generico in farmacia generic cialis pro cialis 05 we choice cialis uk opinioni cialis generico viagra cialis levitra cialis for sale
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:39 ب.ظ

Reliable material. Appreciate it!
we recommend cialis best buy buy cialis online legal cialis daily new zealand when will generic cialis be available cialis generic tadalafil buy cialis 20mg cialis soft tabs for sale prix cialis once a da generic cialis at the pharmacy cialis generic availability
http://viabiovit.com/who-makes-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:45 ق.ظ

Many thanks, Excellent stuff!
generic viagra online usa how much is viagra cheap viagra uk online is it legal to buy viagra buy prescription viagra online how to buy generic viagra online viagra safe place to buy viagra online uk how to buy viagra on line generic viagra uk online
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:28 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
ou trouver cialis sur le net buy cialis viagra or cialis cialis wir preise dosagem ideal cialis how to buy cialis online usa cialis free trial venta de cialis canada we like it safe cheap cialis cialis 5 mg schweiz
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:23 ق.ظ

Terrific material, Thanks a lot.
only best offers 100mg cialis cialis ahumada cialis efficacit cialis 20 mg best price cialis tablets for sale only here cialis pills cialis 20mg cialis online cialis tadalafil we recommend cheapest cialis
choc
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 05:38 ق.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My website has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.

Do you know any ways to help protect against content from being
stolen? I'd genuinely appreciate it.
Viagra daily
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:53 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
online viagra uk buy viagra locally buying viagra online without prescription generic viagra pharmacy buy viagra online without a prescription viagra online canadian pharmacy buy viagra online from canada can i buy viagra where to buy viagra uk sildenafil pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30